Bandara Clinic

 

1. ด้านดูแลสุขภาพแบบเป็นองค์รวมและเวชศาสตร์ทางเพศ ปัญหาสุขภาพภาพเพศหญิง เพศชาย เวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมน วัยทอง ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นพ.ศิวพล ฐิตยารักษ์ (หมอแมน) อุปนายกสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศประเทศไทย คลินิกสุขภาพเพศรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

2. ด้าน Aesthetics ดูแลด้านผิวพรรณ ความงาม คุณสุภาพบุรุษ และคุณสุภาพสตรี

Botox Filler Face Lifting laser Thermage Mesotherapy etc.. ศัลยกรรมความงามผ่าตัดตกแต่ง เสริมจมูก คาง ตาสองชั้น ปลูกผม และอื่นๆ ดูแลโดย นพ.ธำรงค์ ศิริปุณย์   ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงานมากประสบการณ์จะให้การดูแล วิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ในการรักษาอย่างละเอียด รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานสากล สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

 

3. ด้าน Orthopaedics ดูแลเกี่ยวกับ Chronicpain กระดูก ข้อเข่า อาการปวดเรื้อรังต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย เช่น อัลตร้าซาวด์ ( Ultrasound) ,การรักษาโดยPRP (platelet - rich plasma) และการรักษา แบบ RF( Radio Frequency)โดยการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชื่ยวชาญดูแลโดย ศาสตราจารย์ นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ์

 

 

 

Bandara Clinic

 

It is a health and beauty clinic. We provide the following services:
 

1. Holistic care, sexual medicine, female and male health problems, anti-aging medicine, hormones, menopause, supervised by a specialist doctor, Dr. Siwapon Thitayarak (Man), Vice President of the Thai Society of Sexology Clinic and Sexual Medicine, sex health clinic Thammasat University Hospital

 

2. Aesthetics, skin care, beauty for men and women, Botox, filler, face lifting, laser Thermage, Mesotherapy, etc. Cosmetic surgery, reconstructive surgery, rhinoplasty, chin, double eyelid, hair transplantation, and other services, supervised by Dr. Thamrong Siripun, with specialized doctors and a team of experienced professionals who will provide care, analyze your problems with care, and provide straightforward advice about treatments required. Our clinic equipped with international standards medical equipment.

 

3. Orthopaedic care for chronic pain,bone, knee joints and various chronic pain caused. We use modern technology such as ultrasound, PRP (platelet-rich plasma) therapy and RF therapy. (Radio Frequency), diagnosis from specialized doctors, supervised by Professor Dr. Wiwat Vajanavisit

 ข้อเสื่อมและการรักษาในปัจจุบัน

ข้อเสื่อมโดยเฉพาะข้อเสื่อมที่ พบมากในคนไทย เป็นปัญหารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆของประเทศไทย

จากข้อมูลทางการแพทย์ปัจจุบัน พบว่าสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม ที่สำคัญคือพันธุกรรม นั่นคือ กรรมพันธุ์จะเกี่ยวข้องกับ ข้อเขาเสื่อมประมาณร้อยละ 60 - 70  ส่วนปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เคยเชื่อกันในอดีตมีผลต่อข้อเขาเสื่อมเป็นส่วนน้อย

การเสื่อมของข้อเข่าจะมีการซ่อมแซมโดยธรรมชาติให้ผิวข้อที่สึกหรอกลับฟื้นคืนได้โดยการกระตุ้นเซลล์กระดูกอ่อน(Chondrocyte)ให้แบ่งตัวและผลิตกระดูกอ่อนผิวข้อ (Articular cartilage) ขึ้นมาทดแทนของเก่าที่สูญสลายหรือสึกกร่อนไปวัสดุหรือสารชีวการแพทย์ (medicinal products)ที่นำมาใช้ในวงการแพทย์ปัจจุบันคือ Hyaluronic acid (สารหล่อลื่นในข้อเข่า), Platelet riched plasma (สารสกัดเกล็ดเลือดเข้มข้น)และ Mesenchymal stem cell (สเต็มเซลมีเซนต์ไคม์) ซึ่งวัสดุชีวการแพทย์แต่ละชนิดได้รับการพัฒนาจนมีประสิทธิผลของการรักษาที่ค่อนข้างดี และมีผลข้างเคียงน้อย

-   สารHyaluronic acid มีทั้งที่สกัดจากธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้น มีข้อบ่งชี้ค่อนข้างจำกัดและต้องฉีดเข้าในข้อเข่าบ่อยครั้ง


-   สารสกัดเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) เป็นวัสดุชีวภาพที่นิยมใช้กันมากขึ้นและฉีดรักษาอย่างแพร่หลาย มีข้อดีคือใช้เลือดของเราเองมาปั่นแยกเอาเฉพาะเกล็ดเลือด แล้วทำให้เข้มข้นภายใต้ภาวะปลอดเชื้อ นำกลับเข้าไปฉีดในข้อเข่าของเราเอง ซึ่งสารต่างๆจากเกล็ดเลือดจะกระตุ้นเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อให้ซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อ และยังกระตุ้นเซลล์อื่นๆ เช่น เซลล์ Fibroblast ให้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อรอบๆข้อเข่าด้วย  


-   สเต็มเซลล์มีเซนไคม์ เป็นการรักษาแผนใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจนให้ผลการรักษาที่ดี แต่ในปัจจุบัน ยังมีราคาแพงมากๆอยู่ และยังต้องติดตามผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว การรักษาด้วยวิธีนี้ นอกจากเสียค่าใช้จ่ายสูงแล้ว จะต้องเซ็นใบยินยอมรับการรักษา ตามนโยบายสาธารณสุขเรื่องการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ในคน  

Osteoarthritis and current treatments
 

             Degenerative joint diseases or osteoarthritis are common among Thai people, an important problem hampering normal daily life and is one of the top public health problems in Thailand.

According to current medical knowledge, the main cause of osteoarthritis is due to genetics. Heredity is associated with approximately 60% -70% of osteoarthritis while environmental and external factors were believed to play only a minor role.

 

Eroded articular cartilage from osteoarthritis of the knee joints were naturally repaired and the worn joint surface is restored by stimulating chondrocytes to proliferate and to produce articular cartilage to replace those lost or worn out.
 

The current products used in the medical field to alleviate includes Hyaluronic acid (knee lubricant), Platelet Rich Plasma (concentrated platelet extract) and Mesenchymal stem cells. Each biomedical material has been found to have relatively good therapeutic outcome and few side effects.

- Use of hyaluronic acid, either natural and synthetic, has very limited number of indications and must be injected frequently into the knee joints.


- Platelet Rich Plasma (PRP) recently has become an increasingly popular biomaterial and widely injectable treatment modality. It has its own intrinsic advantage of using our own blood from which platelets are separated and are concentrated under aseptic conditions. This concentrated platelets (namely platelet-rich-plasma or PRP) are then  to injected back into our own knee joints. Biochemical mediators in PRP will stimulate cartilage cells on the joint surface to repair the articular cartilagenous surface and also stimulate other cells such as fibroblasts to repair soft tissues around the knee joint.


- Mesenchymal stem cells is a novel therapeutic approach that has been found to give better results. Nevertheless, the treatment is still very expensive and requires long-term follow-up for therapeutic results and complications. In addition to its high cost, it also requires a signed consent to comply with the public health policy regarding human stem cell therapy.

 

ช่องทางการติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม

 

Bandara Clinic